Ve dnech 11.-12. 6. 2002 se uskutečnilo 

 

Interní kolokvium

Českého národního egyptologického centra

 

V jeho průběhu byla představena činnost a vědecké projekty jeho jednotlivých členů.

Následuje program kolokvia se stručnými anotacemi jednotlivých příspěvků. Jedním z výstupů tohoto kolokvia budou Pražské egyptologické studie (PES), jejichž první číslo by mělo vyjít na počátku roku 2003.

 

Program kolokvia:

 

Úterý, 11. června 2002

9:00-9:30

Miroslav Verner

Informace o studii věnované chronologii Staré říše.

9:30-10:00

Miroslav Bárta

Abúsír a Sakkára v době Staré říše – nekrálovské hrobky 3. a počátku 4. dynastie

10:00-10:30

Hana Benešovská

Fragmenty soch z Neferefreova pyramidového komplexu v Abúsíru

10:30-11:00

Jaromír Krejčí

Architektura Ptahšepsesovy mastaby

11.00-11:30

Břetislav Vachala

Výzdobný program kaple Intiho hrobky v Abúsíru

11:30-13:00 Přestávka

13:00-13:30

Petra Vlčková

Nekrálovská hrobka v období konce Staré říše a 1. přechodného období

13:30-14:00

Ladislav Bareš

Sajsko-perské pohřebiště v Abúsíru – stav na jaře 2002

14:00-14:30

Květa Smoláriková

Spracovávanie keramiky pochádzajúcej zo šachtových hrobov R, R1, R2, R3 a S.

14:30-15:00

Filip Coppens

The complex of wabet and court in temples of the Graeco-Roman period

15:00-15:30

Jiří Janák

Přijít ke svému ka

 

 


Středa, 12. června 2002

9:00-9:30

Jana Kubková-Maříková

Příspěvek archeologie k poznání liturgického plánu raně křesťanského kostela v Egyptě - problematika vody

9:30-10:00

Vladimír Brůna

Úloha geoinformatiky  při archeologickém výzkumu v Egyptě

10:00-10:30

Petr Čech

Význam, zpracování a interpretace výsledků povrchového průzkumu v Abúsíru-Jih. Fotogramové snímkování

10:30-11:00

Martin Dvořák

Konzervace a přírodovědný průzkum nálezů v severním a jižním Abusíru

 

11:00-11:15

 

Přestávka

 

11:15-11:45

Dušan Magdolen

Dva žulové úlomky staroegyptskej sochy z Mestského múzea v Bratislave; Libay – neznámy slovenský cestovateľ

11:45-12:15

Wolf B. Oerter

Nejnovější poznatky o dějinách pražské egyptologie

12:15-13:15 Přestávka

13:15-13:30

Jiřina Růžová

Egyptologická knihovna v Praze a Káhiře

13:30-14:00

Hana Navrátilová

Historické myšlení starých Egypťanů, úvod do problematiky

 

14:00-14:15

 

Přestávka

 

14:15-14:45

Renata Landgráfová

Aktuální členění v autobiografických nápisech Střední říše

14:45-15:15

Jana Kořínková

Egypt a Ugarit. Egyptské, akkadské a ugaritské písemné doklady

15:15-15:45

Hana Vymazalová

K vybraným problémům staroegyptské matematiky

 

 

 


 

 

 

 

.