Ing. Vladimír Brůna

e-mail: bruna@geolab.cz

http://egypt.geolab.cz

 

Pracovník Laboratoře geoinformatiky Univerzity J.E.Purkyně v Ústí nad Labem. Specializuje se na aplikaci geoinformačních technologií při studiu krajiny. V rámci expedic ČNEC provádí geodetická měření, tvorbu kartografických podkladů, aplikaci geografických informačních systémů, metod dálkového průzkumu Země a využití GPS pro mapování archeologických objektů.

 

Výběr z bibliografie