Výstava Abusir ... Npm 11/04-03/05
Univerzita Karlova v Praze
Filozofická fakulta
ČESKÉ NÁRODNÍ EGYPTOLOGICKÉ CENTRUM
HOME | English | Kontakt | Novinky | Projekt | Pracovníci | Výzkum | Publikace | Odkazy | ZPĚT

Abúsír - tajemství pouště a pyramid
25. 11. 2004 - 6. 3. 2005

Výstava pořádaná Českým národním egyptologickým centrem ve spolupráci s Národním muzeem
-Náprstkovým muzeem představuje jednu z nejpozoruhodnějších archeologických lokalit v Egyptě. Dějiny Abúsíru a jeho odkrývání ilustrují předměty pocházející z výzkumů českých egyptologů, s nimiž je lokalita od 60. let 20. století neodmyslitelně spojena, a z výzkumů německých egyptologů, kteří v Abúsíru působili na počátku 20. století. Na časové ose, která sleduje vývoj lokality a vyzdvihuje hlavní horizonty, může návštěvník zároveň vnímat proměny metod archeologické práce za uplynulých sto let, které vrcholí v závěrečné části výstavy zaměřené na nejnovější výzkumy na lokalitě. Výstavu již tradičně doplňuje expozice pro nevidomé a zrakově postižené a bohatý doprovodný program.

Národní muzeum - Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur
Betlémské nám. 1, Praha 1

Abusir_pyramidy.jpg, 36 kB KANOPYsmall.gif, 13 kB

Přednáškový cyklus pořádaný během výstavy.

(c) 2004 ČNEC | Webmaster