Home
Up

Mgr. Petra Vlčková

petra.vlckova@ff.cuni.cz

 

   Vystudovala egyptologii a pravěkou a raně středověkou archeologii na FF UK v Praze (magisterská práce „Soubor kamenných nádob z Neferefreova pyramidového komplexu“). V současnosti je studentkou kombinovaného doktorandského studia na ČEgÚ FF UK. Specializuje se na otázky vývoje nekrálovské hrobky a jejího výzdobného programu na konci Staré říše a v Prvním přechodném období a na možnosti využití počítačové epigrafiky v archeologické dokumentaci. Byla členem archeologické expedice ČEgÚ FF UK v Abúsíru na podzim 2000 a jaře 2001.

 

Bibliografie

- „Royal Canopic Jars from Abusir“, in: Archív Orientální 2002 (in print).