Home
Up

Prof. Dr. Miroslav Verner, DrSc.

miroslav.verner@ff.cuni.cz

 

   M. Verner je archeolog, egyptolog a epigraf s dlouholetou archeologickou praxí v Egyptě. Zabývá se dějinami, historií a archeologií Egypta v období 3. tis. př. Kr. Specializuje se především na archeologii doby stavitelů pyramid. Na archeologických pracích v EAR se podílí již od r. 1964. Od roku 1975 je vedoucím českých archeologických výzkumů v Abúsíru. Prof. Verner je členem komise UNESCO pro památky starého Egypta, Deutsches Achäologisches Institut a  členem řídícího výboru International Association of Egyptologists.

 

Výběr z bibliografie

 - Abusir III. The Pyramid Complex of Khentkaus. Praha 1995;

- Pyramidy. Tajemství minulosti. Praha 1997;

- a Bareš, L., Vachala, B., Ilustrovaná encyklopedie starého Egypta, Praha 1997

 

- ‚Pyramid Lepsius no.XXIV. Notes on the Construction of the Pyramid´s Core’, in: Stationen. Beiträge zur Kulturgeschichte Ägyptens, eds. H. Guksch, D. Polz, Mainz 1998;

- ‘Khentkaus I, Khentkaus II and the Title mwt ncwt bity ncwt bity (or: ncwt bity, mwt ncwt bity)’, in: GM 173, 1999, 215-218;

- ‘Excavations at Abusir. Preliminary Report 1997/8’, ZÄS 126/1 (1999) 70-76;

- ‘Who was Shepseskara, and when did he reign?’, in: M. Bárta-J. Krejčí (ed.), Abusir and Saqqara in the Year 2000, Archiv Orientální, Supplementa IX, Praha, 2000, 581-602

- ‘Archaeological Remarks on the 4th and 5th Dynasty Chronology’, Archiv Orientální 69/3, 2001, 363-418.

  

Více informací naleznete http://www.ff.cuni.cz/win/~krejci/staff/verner.html