Home
Up

PhDr. Jana Součková, DrSc.  

dir.npm@aconet.cz

   J. Součková se věnuje kulturní historii starověkého Předního východu se zvláštním zaměřením na Chetitskou říši a její vztahy ke staré Sýrii a Egyptu. V posledních letech se zabývá především hospodářstvím, správní strukturou a materiální kulturou těchto oblastí. Poslední práci věnovala zpracování - a díky grantu GA ČR také publikaci – Systematické bibliografie chetitologie, zahrnující samostatnou kapitolu Chetité a Egypt.

 

Výběr z bibliografie

- Systematische Bibliographie der Hethitologie 1915 – 1995, I-III. Zusammengestellt unter Einschluss der einschlägigen Rezensionen. Prague, National Museum 1996, 343-330–448 p.

- The Ancient Near East in the Náprstek Museum Collection, in: Annals of the Náprstek Museum 19 (1998), 95-98;

- Treatment and Usage of Iron in the Hittite Empire in 2nd Millennium before Christ, in: Proceedings of the conference “L’Afrique et le basin meditterraneen: aux origines de la metallurgie du fer, Université de Geneve, 3. – 6. 6. 1999, 9 p;

- Chetitská říše, in: Duchovní prameny života. Stvoření světa ve starých mýtech a náboženstvích. Praha, Vyšehrad 1997, 106 – 132;

- Týden Egypta v Náprstkově muzeu. Úvodní slovo. In: Bulletin Společnosti přátel Afriky, Společnosti česko-arabské, Praha 1998, 4-6;

- Náprstkovo muzeum. Starý Přední východ, in: Průvodce. Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur. Praha, Národní muzeum 1999, 6 – 7, 80 – 82;

Výstavy

- Bedřich Hrozný. Objevy a fotografie (Polabské muzeum v Poděbradech, 2. 9. – 31. 10. 1999)