Mgr. Renata Landgráfová (vědecký pracovník ČNEC)

renata.landgrafova@ff.cuni.cz     cressida@volny.cz

 

R. Landgráfová studovala srovnávací lingvistiku na Harvard University, USA a egyptologii na University of Pennsylvania, Philadelphia, USA a vystudovala egyptologii a lingvistiku na FF UK v Praze. V současné době píše disertační práci na téma Aktuální členění v autobiografických nápisech Střední říše. Kromě aplikací moderních lingvistických metod v egyptologii se věnuje staroegyptské literatuře a rovněž zpracovává soubor fajánsových fragmentů nalezených v zádušních chrámech krále Neferferea a královny Chentkaus. Spolupracuje také na projektu hieratické paleografie textů Staré říše.

 

Bibliografie

- Renata Landgráfová, „Fragments of Faience Inlays with the Titulary of Khentkaus II,“ GM 177, 2000, s. 33-39.

- Renata Landgráfová, „Focusing on the Topic. Some Perspectives in the Functional-Generative Description of Middle Egyptian,“ in: Proceedings of the First Central European Conference of Young Egyptologists, Warszawa 2001, s. 69-79.

- Renata Landgráfová, „Resumptive pronouns - a means of avoiding non-projective constructions?,“ LingAeg 10 (v tisku).