Home
Up

Mgr. Jiří Janák

janakj@atlas.cz

 

   J. Janák vystudoval religionistiku a teologii na Husitské teologické fakultě UK (magisterská práce "Pojem ka ve staroegyptském náboženství") a v současné době je na této fakultě interním doktorandem. V rámci svého působení v Českém národním egyptologickém centru se specializuje na staroegyptské náboženství a  pojetí posmrtné existence.

  

Výběr z bibliografie

 - „De Trinitate Aegyptica“, v: Theologická revue 4/99, Praha 1999, s. 5-13;

- „Pojmy ka a ba ve staroegyptském náboženství“, v: Religio. Revue pro religionistiku,  Brno 1/2000, s. 15-40;

- „De Trinitate“, v: Göttinger Miszellen 178, Göttingen 2000, s. 65-73;

- „Stát se po smrti hvězdou. Pojem ach ve staroegyptském náboženství“, v: Obuchová L. (ed.), Svět živých a svět mrtvých, Praha 2000, 82-89;

-         Egyptské dopisy zemřelým, v: Nový Orient 9/2001, Praha 2001, 295-296;

-         „How to Drive a Ka. Cars and Computers in Ancient Egyptian Religion“, v: Archiv orientální 69/4, Praha 2001, 586-588.