Home
Up

Mgr. Filip Coppens

filip.coppens@ff.cuni.cz

   F. Coppens je egyptolog a archeolog. Specializuje se na všeobecné dějiny a náboženství Egypta v pozdní a řeckořímské době. V Egyptě se od roku 1996 zúčastnil sedmi expedic. Do konce roku 2000 byl zástupcem vedoucího vykopávek a vědeckým pracovníkem Belgické archeologické a epigrafické expedice v Šenhuru, kde se zaměřil především na epigrafii ptolemajovských textů z římské doby. Na Katolické univerzitě v belgickém Leuvenu zároveň přednášel úvod do řeckořímského Egypta, egyptskou gramatiku a archeologii Egypta. Pracuje na svém doktorandském výzkumu, který je zaměřen na funkci vabetu v chrámech doby řeckořímské. F. Coppens je členem Foundation Egyptologique Reine Elisabeth a Egyptologica Vlaanderen.

  

Výběr z bibliografie

 - „The Wabet. An Old Kingdom Mortuary Workshop in a Graeco-Roman Temple ?“, Archiv Orientální 70.3, 2002.

- a Willems, H., De Meyer, M., The Temple of Shenhur I. Texts and Scenes from the Sanctuary and the Wabet, (OLA), Leuven, v tisku.

- „A Variety of Designations. Some terms for wabet and court in Graeco-Roman temples“, Archiv Orientální 70.1, 2002.

- „The Wabet and New Year’s Court of the Temple of Shenhur“, GM 171, 1999, 87-92.

- a R. Preys, „Les temples traditionnels à l’époque gréco-romaine“, Willems, H., Clarysse, W., Les Empereurs du Nil, Leuven, 1999, 110-113.