Mgr. Miroslav Bárta, Dr.   (zástupce ředitele ČNEC)

miroslav.barta@ff.cuni.cz

mbarta69@yahoo.com

      M. Bárta je archeolog a egyptolog s terénní zkušeností z vykopávek v Egyptě. Specializuje se na historii a archeologii starého Egypta 4. a 3. tis. př. Kr., zabývá se především vývojem nekrálovské hrobky v daném období, problémy společenského vývoje a vztahy Egypta a Syropalestiny ve starověku. Na archeologických pracích v EAR se podílí od r. 1991. Je koordinátorem a provozovatelem mezinárodní internetové domény II. řádu www.oldkingdomarchaeology.com , která je zaměřena na publikování a diskusi současných moderních trendů ve vývoji egyptologie doby 3. tis. př. Kr. M. Bárta je členem The International Association of Egyptologists.

 

Výběr z bibliografie

Monografie:

 - Sinuhetův útěk z Egypta. Egypt a Syropalestina v době Abrahamově, Praha 1999 ;

- Abusir V. The Cemeteries at Abusir South I, Praha 2001.

 

Články:

- ‘Class-Type Interpretation of the Pottery. Pottery Finds from the Pyramid Temple of Raneferef and Their Significance’, Památky Archeologické LXXXVII, 1996, s. 137-160, Praha;

- ‘Serdab and Statue Placement in the Private Tombs Down to the Fourth Dynasty’. MDAIK, 1998, 65-75, Mainz;

- ‘The Title ´Priest of Heket´ during the Egyptian Old Kingdom’. JNES 58,2, 1999, 1-10, Chicago;

- ‘The Tomb of Ptahshepses Junior II at Abusir’, Ägypten und Levante X, 2000, Wien;

- ‘The Title “Property Custodian of the King” during the Old Kingdom Egypt’, ZÄS 126, Lipsko 1999, 79-89;

- ‘The early Fourth and early Fifth Dynasties at Abusir South’, in: M. Bárta-J. Krejčí (ed.), Abusir and Saqqara in the Year 2000, Archiv Orientální, Supplementa IX, Praha, 2000,  331-346;

- ‘The Interactions of Egypt, Sinai and Southern Palestine During the Late Old and the Middle Kingdom (EB IV – MB IIA)’,ASOR Newsletter 51/3, Fall 2001, 2001, 2-14.

 

 Další informace naleznete na http://egyptologie.ff.cuni.cz/staff/barta.html