Home
Up

Doc.Ing.Mojmír Švec, CSc.

 

   M. Švec je vzděláním geodet s bohatou praxí v oblasti stavební geodezie. Specializuje se zejména na měření posunů a deformací staveb a v posledních 15 letech na aplikaci geodezie v archeologii. Je členem ústavní rady Českého egyptologického ústavu Univerzity Karlovy.

 

Výběr z bibliografie

- Švec, M., Hánek,P.: Geodezie pro stavební obory. Skriptum. ČVUT, Praha 1994;

- Švec,M.,Procházka,J.: Mapa části české archeologické koncese v Abusíru u Káhiry. Praha 1996;

- Švec,M. a kol.: Stavební geodezie 10 - praktická výuka. Skriptum. ČVUT Praha 1998;

- Švec,M., Hánek,P.: Stavební geodezie 10. Skriptum. ČVUT Praha 1999.