Home
Up

Mgr. Jana Kubková-Maříková  

marikova@arup.cas.cz

 

   Vystudovala klasickou archeologii a dějiny umění. Archeologickou praxi získala v Evropě a účastnila se české archeologické expedice v Bejrútu. Specializuje se na nejstarší křesťanskou církevní architekturu, především na problematiku vlivu liturgie na architekturu. Od roku 1993 je odbornou pracovnicí Archeologického ústavu AV ČR.

 

Výběr z bibliografie

 - Les rélations entre l’église et le baptistère, L’exemple de la prefecture d’Illyrie, mémoire de D.E.A, Paris I, Panthéon-Sorbonne, Paris 1995;

- a Frolík, J; Růžičková, E.; Zeman, A. 2000: Nejstarší sakrální architektura Pražského hradu, Výpověď archeologie, Castrum Pragense III, Praha 2000;

- Baptisterium a architektura českého raného středověku, AH 21, 131-137, 1996;

- Ecce lignum crucis, in quo salus mundi pependit, Život v archeologii středověku, 402-407, 1997;

- Základové zdivo levohradecké rotundy, Castrum Pragense 4, 2001;

- a Kraemer, Ch.,  Rouillon, M.; Étude des sarcophages, in: Kraemer, Ch.: Le Saint- Mont : Un lieu d’inhumation privilegiées dans les Vosges du sud du VIIe au XVIIIe siècle. Approche historique et chronologique, Annales de la société d’ émulation du departement des Vosges, nouvelle série n. 9, Epinal, p. 29-42, 1995-1997;

- a Eben, D; Organizace liturgického prostoru v bazilice sv. Víta, Castrum Pragense 2, 227-240, Praha 2000