Home
Up

Mgr. Jana Kořínková

jana.korinkova@ff.cuni.cz

    Vystudovala egyptologii a klínopis na FF UK (magisterská práce „Akkadské texty egyptského původu z Tell el-Amarny“), v současné době je postgraduální studentkou na Ústavu starého Předního východu a srovnávací jazykovědy, specializace „semitské jazyky“, kde připravuje disertační práci na téma „Akkadský desiderativ ve světle semitské srovnávací jazykovědy“. Specializuje se zejména na vztahy Egypta a Předního východu ve 2. tisíciletí př. Kr., problematiku Egypta v období Nové říše, periferní akkadštinu a  semitskou srovnávací jazykovědu. V letním semestru 2001-2002 studovala na Departament de Filologia Semítica a Institut del Pròxim Orient Antic, Universitat de Barcelona, Španělsko (stipendium Erasmus, aktivita Free-movers).

 

Bibliografie

- „Dopisy jara“, Chatreššar 1998. Ročenka Ústavu starého Předního východu FF UK. Praha (: enigma corporation) 1999, str. 3-20.

- „A Note on the Date of RS 20.182 A (+) B: A Supplement”, Archív Orientální 2002 (in print).