Home
Up

Doc. PhDr. Ladislav Bareš, CSc. (ředitel ČNEC)

 

ladislav.bares@ff.cuni.cz 

ladislav_bares@yahoo.com

   L. Bareš je egyptolog s dlouholetou archeologickou a epigrafickou praxí v Egyptě. Specializuje se na otázky egyptské archeologie a dějin v 1. tis. př. Kr., v souvislosti s tím se zabývá i otázkami vývoje egyptských náboženských představ. Na archeologických pracích v EAR se podílí již od r. 1974. Doc. Bareš je členem The Egypt Exploration Society, The International Association of Egyptologists a České orientalistické společnosti.

 

Výběr z bibliografie

 - The Shaft Tomb of Udjahorresnet at Abusir, UK, Praha 1999;

- a Vachala, B., Verner, M., Ilustrovaná encyklopedie starého Egypta, Praha 1997;

 

- ‘Foundation deposits in the tomb of Udjahorresnet at Abusir’, ZÄS 123, 1996, 1-9;

- a Smoláriková, K., ‘The Shaft Tomb of Iufaa at Abusir. Preliminary report for 1995/1996’. GM 156, 1997, 9-26;

- ‘The destruction of the monuments at the necropolis of Abusir’, in: M. Bárta-J. Krejčí (ed.), Abusir and Saqqara in the Year 2000, Archiv Orientální, Supplementa IX, Praha, 2000, 1-16

- a Strouhal E., ‘The Shaft Tomb of Iufaa - Season of 1997/98’, ZÄS 127, 2000, 5-14.

 

Více informací naleznete na http://www.ff.cuni.cz/win/~krejci/staff/bares.html